Oude besturen

Het bestuur van 2013 – 2014 was het eerste bestuur van Studievereniging Gusto.

Denise Roodbeen – Praeses      Stan Maas – Ab Actis        Jelmer Staring – Quaestor

Algemene bestuursleden/ Voorzitters commissies 2013-2014

bestuur1    Leon de Wijs                              Machiel Boerkamp                    Jop Jannink

bestuur3     Rick Klein Koerkamp              Tobias van Dalen